Zhiping Wu & Luoxin Zhu

Henna Pohjola

Jälleennäkeminen – Zhiping Wu`n ja Luoxin Zhu`n muotokuva, 2016-2017
lyijykynä ja hiili paperille
243 x 145 cm

Nimeni on Zhiping Wu. Suomen hallituksen ansiosta vaimoni, Luoxin Zhu, sai turvapaikan Suomesta, ja palasimme yhteen 11 vuotta kestäneen eron jälkeen.

Kiinan kommunistinen puolue (KKP) on vainonnut viittä perheenjäsentäni yli 18 vuoden ajan, koska emme ole luopuneet vakaumuksestamme Falun Gongiin.

Vaimoni Luoxin Zhu tuomittiin 10 vuodeksi vankeuteen. Äitini Yuxian Wu sai seitsemän vuoden vankeustuomion ollen tuolloin yli 70 vuoden ikäinen. Veljeni Zhijun Wu oli vangittuna kahdeksan vuotta. Myös minut pidätettiin 28. toukokuuta 2001 ja lähetettiin Guangzhou nro 1 työleirille kahdeksi vuodeksi pakkotyöhön. Äitini Yuxian Wu kuoli vainossa 9. helmikuuta 2006. Äitini sisko, Yuyun Wu, kuoli vainossa syyskuussa 2004 ollen tuolloin yli 65-vuotias.

Vaimoni sairasti Lupus-tautia, jonka jälkeen hän sai ihosyövän. Kun hän alkoi harjoittaa Falun Gongia vuonna 1994, kaikki oireet katosivat lyhyessä ajassa. Hän päätti jatkaa Falun Gongin harjoittamista koko elämänsä ajan.

Vankilassa häntä pidettiin pienessä eristetyssä huoneessa useita vuosia. Häntä kidutettiin fyysisesti, sekä aivopestiin pakottamalla hänet katsomaan Falun Gongia herjaavaa materiaalia. Kun hän ei suostunut luopumaan vakaumuksestaan, poliisi kielsi häneltä yhteydenpidon vankilan ulkopuolelle. Myös tieto miehensä äidin kuolemasta ei saavuttanut häntä.

Perheeni ja minun kärsimykset ovat yksi tapaus miljoonien Falun Gongin harjoittajien joukossa Kiinassa. Olen onnekas voidessani olla yhdessä vaimoni kanssa 11 vuoden eron jälkeen. Kuitenkin Kiinassa lukemattomia perheitä on rikottu ja vaino jatkuu edelleen. Voidessani olla täällä tänään, haluan vedota länsimaiseen yhteiskuntaan niiden puolesta, joilla ei ole mahdollisuutta puhua. Auta meitä lopet- tamaan julmin vaino ihmiskunnan historiassa!

In English

Reunion – Portrait of Zhiping Wu & Luoxin Zhu, 2016-2017
Pencil and charcoal on paper
243 x 145 cm

My name is Zhiping Wu. Thanks to the Finnish government, my wife Luoxin Zhu, was awarded asylum in Finland and we were thus reunited after being separated for 11 years.

The Chinese Communist Party (CCP) has persecuted 5 family members of mine for over 18 years because we have not renounced our faith in Falun Gong.

My wife Luoxin Zhu was sentenced to a 10 year prison term. My mother who was 70 years old at the time, was sentenced to 7 years in prison. My brother Zhijun Wu was imprisoned for 8 years. I was also arrested on May 28, 2001 and was taken to Guangzhou number 1 labor camp to serve a 2 year sentence doing forced labor there. My mother Yuxian Wu died as a result of the persecution on February 9, 2006. My mother’s sister, Yuyun Wu, died in the persecution in September 2004 being over 65 years old at the time of her death.

My wife had Lupus disease after which she got skin cancer. After taking up the practice of Falun Gong in 1994, all symptoms disappeared very quickly. She decided to continue practicing Falun Gong for the rest of her life.

While in jail, she was kept in isolation in a small cell for several years. She was physically tortured and brainwashed by being forced to watch videos slandering Falun Gong. Because she would not renounce her faith, the police cut o all of her communications with the outside world. is also deprived her of learning of the passing of the mother of her husband.

The suffering of my family and I represent only one case among millions of practitioners of Falun Gong in China. I am fortunate to have been able to reunite with my wife after being separated for 11 years. However, countless families are torn apart and are still being persecuted in China today. Being able to be here today, I want to appeal to western societies on behalf of those who can’t speak for themselves and don’t have a voice. Please, help us put an end to the most vicious end evil persecution in the history of mankind!

团圆
吴志平画像和朱小新 ,2016-17
年 铅笔和木炭在纸上
243 x 145厘米

我叫吴志平。感谢芬兰政府,我的妻子朱洛新 被芬兰接收为难民。我们因此在分离11年后得 以团聚。

因为我们不愿放弃对法轮功的信仰,中国共产 党迫害我们一家五口长达18年。

我的妻子朱洛新被判10年徒刑。那时我母亲70 岁,被判入狱7年。我的哥哥吴志军,被判入 狱8年。我同时也在2001年5月28日被捕,被抓 进广州第一看守所,被劳教判刑2年。我的母 亲吴玉娴由於被迫害,与2006年2月9日离世。 我的阿姨 吴玉韫,2004年9月被迫害致死,那 时她才65岁。

我的妻子患有狼疮病,后来转成皮肤癌。1994 年修炼法轮功之后,很快所有的症状都消失了 。她决定在今后的人生中一直修炼法轮功。

在监狱里,她被独立关在小牢房里几年。她遭
受身体上的酷刑和被洗脑,被强迫看污蔑法轮
功的录像。因为她不放弃信仰,警察就切断她
与外界所有的联系。就连她婆婆过世都不让知
道。

我家庭的遭遇只是代表着中国成千上万法轮功 家庭的一个例子。我很庆幸能够与我的妻子在 分开11年后得以团聚。但是无数家庭的破裂, 今天在中国仍在发生。今天能在这里,我只想 代表那些不能发声的人们,对西方社会呼吁, 请帮助我们结束人类历史上最邪恶的迫害。

Copyright © Henna Pohjola – All rights reserved.