Tukahdutettu Totuus / Smothered Truth

Tukahdutettu Totuus – Mielipidevangin tarina (FIN/CHN)

Lyhyt dokumentti tarkastelee 360° video-­ ja virtuaalilasiteknologian avulla ihmisen välittömän aistimuksen sekä tiedollisen ja tunteellisen todellisuuden suhdetta. Voidaanko teknologian avulla saavuttaa ymmärrettävämpi kuva maailmasta, joka on meille vieras tai erilainen?

Dokumentissa Chen Zhenping kertoo tarinansa. Hän virui vakaumuksensa vuoksi toistakymmentä vuotta Kiinan vankiloissa ja pakkotyöleireillä. Hän sai vankeustuomion Falun Gongin harjoittamisesta. Chen Zhenping on nyt turvassa Suomessa ja haluaa kertoa avoimesti kokemistaan vääryyksistä, joista tuhannet Falun Gong ­‐harjoittajat edelleen kärsivät Kiinassa.

Dokumentti on Elias Outakiven opinnäytetyö Lahden Ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutista. Opinnäytetyö tehtiin hanketyönä Maailma kylässä ­‐festivaalille.

Smothered Truth – the story of a political prisoner (FIN/CHN)

This short documentary utilises 360 degree video and virtual reality technology to examine the relationship between the immediate senses of a human being and the cognitive and emotional reality. Can technology help us understand a world that is otherwise foreign to us?

In the documentary, Chen Zhenping tells her story: a prisoner of conscience for years in Chinese prisons and labour camps. She was sentenced for practicing Falun Gong. Chen Zhenping is now safe in Finland and wants to speak about the wrongs that she experienced and thousands of Falun Gong practitioners still suffer from back in China.

The documentary is the final project of Elias Outakivi, a student at the Lahti University of Applied Sciences Institute of Design and Fine Arts. The project was completed in association with World Village Festival.

Tuottaja / Production: Elias Outakivi
Musiikki / Music: Aleksi Kaufmann