Shi James

Henna Pohjola

Falun-pylväsasento, Shi Jamesin muotokuva, 2017
lyijykynä paperille
250 x 144 cm

Nimeni on Shi James ja olen kotoisin Kiinasta. Olen Falun Gongin harjoittaja. Tulin Suomeen perheeni kanssa YK:n avulla yli seitsemän vuotta sitten, koska emme voineet elää omassa maassamme Falun Gongin vainon vuoksi.

Kiina on kommunistipuoleen vallassa oleva maa, jossa ei ole uskonnonvapautta ja sananvapautta, ja kaikkien koulujen opiskelijoille iskostetaan ateismin ajatuksia. Kaikki kiinalaisten kuulemat ja näkemät uutiset ovat jalostettuja ja käyneet läpi tiukan poliittisen seulan. Jopa elokuvatkin joutuvat tiukkoihin poliittisiin tarkasteluihin ennen julkaisemista.

Kun Kiinan kommunistinen puolue (KKP) aloitti vainon heinäkuussa vuonna 1999, kaikki mediat alkoivat mustamaalata Falun Gongia päivästä toiseen – kukaan ei sanonut mitään oikeudenmukaista Falun Gongin puolesta.

Kiinan perustuslaissa sanotaan, että kansalaisilla on uskonnonvapaus ja oikeus vetoamiseen, joten myös minä menin muiden harjoittajien kanssa Pekingiin vetoamaan Falun Gongin puolesta heinäkuussa 1999. Saavuttuamme Pekingiin KKP lähetti armeijan kotiuttamaan meidät, käski meitä lopettamaan harjoittamisen ja kirjasi nimemme estolistalle.

Lokakuussa vuonna 2000 menin Tiananmenin aukiolle ja siellä näin omin silmin, kuinka siviilipoliisit hakkasivat barbaarisella tavalla harjoittajia, jotka olivat rauhanomaisesti kertomassa ihmisille tosiasioita Falun Gongista ja vainosta. Myös isoäitiäni pahoinpideltiin, ja hänen nenästään vuosi verta ja kasvot olivat täynnä vammoja. Viranomaisilla oli mukana harja-auto, joka puhdisti maassa olevia veritahroja.

Useat poliisit ympäröivät minut ja alkoivat potkia minua vatsaan. Minut pidätettiin ja vietiin Tiananmenin poliisiasemalle, jossa pahoinpitely jatkui. Yksi poliiseista löi minun jatkuvasti pampulla päähän, ja en muista, kuinka kauan ja kuinka monta kertaa minua lyötiin. Voimakkaan kivun johdosta huusin, minkä vuoksi poliisi hyppäsi useita kertoja polvet edellä alavatsani päälle – oksensin jatkuvasti.

Ollessani Kiinassa, jouduin monta kertaa vainon kohteeksi koska kerroin ihmisille vainosta. Äitini menehtyi tässä vainossa, ja poliisit kiduttivat 70-vuotiasta isoäitiäni riiputtamalla häntä käsiraudoissa ja hakkaamalla häntä. Monia ystäviäni vainotaan tälläkin hetkellä Kiinassa tai he ovat tulleet tapetuiksi. Olen onnekas, että minulla on tilaisuus olla täällä tänään ja kertoa teille, mitä Kiinassa tapahtuu.

Kansainvälisen rikosoikeuden mukaan Falun Gongin harjoittajiin kohdistuva vaino rinnastetaan kansanmurhaan ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Sillä on samat tunnusmerkit kuin natsi-Saksan toisen maailmasodan aikana juutalaisiin kohdistuvalla vainolla. Eräs ihminen sanoi toisen maailman sodan aikaan, ”Hiljaisuus synnin edessä on sama kuin pahuuden äänetön hyväksyminen”.

In English

Falun Standing Stange – Portait of Shi James, 2017
Pencil on paper
250 x 144 cm

My name is Shi James and I am originally from China. I practice Falun Gong. I and my family arrived in Finland thanks to assistance by the U.N. over 7 years ago. Due to persecution of Falun Gong we were not able to continue living in our own country.

China is a country which under total control of the Chinese Communist Party (CCP), a country with no freedom of religion nor freedom of speech. Pupils and students of all schools at all levels are taught atheism and inculcated with atheistic concepts and ways of thinking. All news stories that Chinese people hear and see have been “doctored” or “sanitized” to conform to strict principles imposed by the CCP.

After the CCP unleashed the persecution campaign in July 1999, all media started slandering Falun Gong – day in, day out – nobody said anything just or truthful to defend Falun Gong.

According to the Chinese Constitution, Chinese people are endowed with freedom of religion and the right to appeal in case of perceived injustice.

us, I too went to Beijing along with other practitioners [of Falun Gong] to appeal our case in July 1999. Upon arrival in Beijing, the CCP had the Army descend on us, forcing us to return to our homes, ordering us to stop practicing and placing our names of a blacklist.

In October 2000, I traveled to Tianamen Square and witnessed rst-hand, how plainclothes policemen barbarically beat practitioners who had peacefully gathered there to clarify the facts about Falun Gong and the persecution. My grand-mother had her nose bleeding and a face severely injured as a result of these beatings and gured among these practitioners.

Several policemen surrounded me and started to kick me in the stomach. I was then arrested and taken to the police station of Tianamen Square where the kicking and vicious physical violence against me continued. One of the policemen kept hitting me in the head with a baton and I don’t recall how long this continued repeated act of violence went on. Because of severe pain I screamed which prompted a policeman to leap several times, with him landing with bent knees on the lower portion of my abdomen causing me to vomit without let-up.

While living in China, I was being persecuted many a time due to my telling people about the persecution. My mother perished as a result of this persecution and the police tortured my 70 year old grandmother by hanging her up in the air, suspended there by a pair of handcufs and being constantly beaten. Many of my friends in China are still being persecuted as I speak before you or they have been killed. I am fortunate that I have this chance to be here today and tell you what is happening in China.

According to international law, the persecution of practitioners of Falun Gong constitutes genocide and a crime against humanity. It bears the same signs as the persecution against Jews by Nazi Germany during World War II. Someone said during World War II that “Silence in front of sin is the same as silent acceptance of evil.”

法轮桩法, Fǎ lún zhuāng fǎ, 2017
铅笔画
250 x 144厘米

我叫史詹姆斯,来自中国。我修炼法轮功。我和 我的家人来到芬兰要感谢7年前联合国的帮助。 由於迫害法轮功,我们不能继续居住在我们自己 的国家。

中国是完全被中国共产党控制之下的国家,一个 没有信仰自由和言论自由的国家。全部学校各年 级的学生都被灌输无神论和无神论的概念和思维 方式。中国人听到的和看到的消息要符合中共严 格的把关,都是被“篡改”和“过滤”过。

在1997年7月,中共发动迫害法轮功的运动,所 有的媒体每日每夜的污蔑法轮功,没有人为法轮 功说句公道话捍卫法轮功。

根据“中华人民共和国宪法”,中国人民有赋予 宗教自由和在不公的对待下拥有上诉的权利。因 此我同其他的法轮功学员带着自己的案例,于 1999年7月去北京呼吁。刚到了北京,中共的军 队空降到我们身边,强迫我们回自己的家,命令 我们停止修炼法轮功,并把我们的名字列在黑名 单上。

2000年10月,我前往天安门广场,亲眼见证了那 些便衣警察如何野蛮的殴打和平聚集在那里的法 轮功修炼者,他们只是想澄清法轮功真相和对法 轮功的迫害。由於这样殴打这群法轮功学员,我 的祖母鼻子流血和脸部严重受伤。

一些警察围着我,并开始踢我的腹部。过后我被 逮捕,被带到天安门广场的派出所,他们反对我 继续(修炼法轮功),持续对我拳打脚踢。其中 一名警察用棍子不断的往我头上打,我已经不记 得这种暴力持续了多久。由於剧烈的疼痛,我尖 叫了起来。一个警察跳的老高,然后膝盖落在我 的小腹部位。如此重复数次,导致我不停的呕吐 。

在中国,由於我告诉人们关于迫害的事情,这让 我被迫害好几次。由於这场迫害,我的母亲已经 离世。警察迫害我70岁年迈的祖母,用手铐,把 她挂在空中,不断的殴打。在中国,我的很多朋 友至今仍然被迫害之中,就像我之前讲的,甚至 他们已经被杀害。我很庆幸今天有这个机会在这 里,并告诉大家在中国发生了什么。

根据国际法,对法轮功学员的迫害构成种族灭绝 罪和反人类罪。它与第二次世界大战期间纳粹德 国对犹太人的迫害同罪。有人在第二次世界大战 期间说,“在罪恶面前沉默与沉默接受邪恶是一 样的。

Copyright © Henna Pohjola – All rights reserved.