KIITOS TAIKE!

(Taiteen edistämiskeskus)

Olen sitoutunut tekemään työtä yhdenvertaisuuden, syrjimättömyyden ja ihmisarvoisemman elämän eteen.

Kaikilla on ihmisoikeus rakastaa ja tulla rakastetuksi omana itsenään. Kaikilla on myös ihmisoikeus tulla nähdyksi ja hyväksytyksi omana itsenään sekä olla osa yhteiskuntaa ilman eriarvoistavia rajoituksia.

Itselleni on tärkeää, että lapseni saisi elää kokonaisvaltaisesti maailmassa, jossa on yhdenvertaiset oikeudet kaikilla, esimerkiksi arkisissa palveluissa tai oman lähiympäristön asenteissa. Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys ovat keskeisiä ihmisoikeuksia. Työtä tasa-arvon saavuttamiseksi on jäljellä ja sitä pitää tehdä yhdessä paremman tulevaisuuden saavuttamiseksi.