FALUN GONG

New York, Ryhmäharjoitukset Time Squarella 2015. Kuva / Photo: Heikki Reponen

Falun Gong

Falun Gong (tunnetaan myös nimellä Falun Dafa) on perinteinen, kiinalainen mielen ja kehon harjoitusmenetelmä. Sen toi julkiseksi Li Hongzhi vuonna 1992, ja sitä harjoitetaan tänä päivänä noin sadassa maassa. Harjoitus on maksuton, eikä siihen liity uskonnollisia muodollisuuksia tai hierarkiaa.

Harjoituksen olennaisen osa on omien ajatusten ja luonteenlaadun (kiinaksi “xinxing”) parantaminen kolmen periaatteen, Totuudenmukaisuus (眞, Zhēn), Myötätunto (善, Shàn) ja Kärsivällisyys (忍, Rěn), mukaan. Falun Gongiin kuuluu myös neljä hidasliikkeistä seisomaharjoitusta sekä yksi istumameditaatioharjoitus.

Alkuvuosinaan Kiinan hallitus alkoi vahvasti suosia Falun Gongia tehokkaana keinona valtion terveydenhuoltokustannusten alentamiseksi, kiinalaisen kulttuurin edistämiseksi ja yleisen moraalin parantamiseksi. Vuonna 1993 Kiinan kansallisen turvallisuuden ministeriön julkaisu ylisti Li’tä ”Kiinan kansan perinteisten rikollisuuden vastaisten hyveiden edistämisestä, yhteiskunnallisen järjestyksen ja turvallisuuden suojelusta sekä rehtiyden edistämisestä yhteiskunnassa”.

Zhuan Falunin (Falun Gongin pääteos) julkaisutilaisuus pidettiin tammikuussa 1995 ja siitä tuli Kiinassa bestseller.

Vaikka Falun Gong nautti aluksi Kiinan viranomaisten huomattavaa suosiota edustaen maan historiaan syvästi juurtunutta hengellistä ja moraalista traditiota, kulttuurista renessanssiliikettä, 1990-luvun puolivälin jälkeen Kiinan kommunistinen puolue (KKP) alkoi asteittain pitää Falun Gongia potentiaalisena uhkana.

Syinä olivat Falun Gongin harjoittajien valtava määrä – vuonna 1999 harjoittajia oli yli 70 miljoonaa, mikä ylitti Kiinan kommunistipuolueen kokonaisjäsenmäärän, menetelmän riippumattomuus Kiinan valtiosta sekä Falun Gongin moraalinen ja hengellinen sisältö, joka asetti sen ristiriitaan virallisen ateistisen ideologian kanssa. Yhdeksi syyksi epäillään myös olleen silloisen Kiinan presidentin Jiang Zeminin tunteman henkilökohtaisen kateuden Li Hongzhi’ta kohtaan.

Marraskuun 30. päivänä 1999 presidentti Jiang Zemin antoi ohjeet Kiinan hallintokoneistolle: ”Mustatkaa heidän maineensa, saattakaa heidät vararikkoon ja tuhotkaa heidät fyysisesti”.

Vaino on jatkunut yli 18 vuotta, jossa harjoittajia on pidätetty ja vangittu laittomasti. Heitä on kidutettu, aivopesty ja alistettu pakkotyöhön, ja räikein ilmentymä vainosta ovat elinryöstöt eläviltä Falun Gongin harjoittajilta. Osa kiinalaisista harjoittajista elää maanpaossa Manner-Kiinan ulkopuolella.

Falun Gong

Falun Gong (also known as Falun Dafa) is a traditional Chinese spiritual practice of the mind and the body. It was first taught publicly by Li Hongzhi in 1992, and today it is practiced in around a hundred countries. The practice is free of charge and involves no religious formalities, worshipping or hierarchy.

The essential part of the practice is to improve one’s thoughts and character by following three principles: Truthfulness, Compassion and Forbearance (in Chinese, Zhēn-Shàn-Rěn). In addition to its moral teachings, Falun Gong consists of four slow standing exercises and one sitting meditation.

In its early years, Falun Gong was embraced by the government as an effective means of lowering health care costs, promoting Chinese culture, and improving public morality.  In 1993, a publication of the Ministry of Public Security praised Li for “promoting the traditional crime-fighting virtues of the Chinese people, in safeguarding social order and security, and in promoting rectitude in society.”

Zhuan Falun, (The main book of Falun Gong) was published in January 1995, and became a best-seller in China.

The practice initially enjoyed considerable support from Chinese officialdom, representing a deeply rooted spiritual and moral tradition, a cultural renaissance movement. However,  by the mid- to late 1990s the Communist Party (CCP) increasingly viewed Falun Gong as a potential threat to party loyalty.

This was due to the huge and growing number of Falun Gong practitioners: by 1999, there were more than 70 million practitioners, which exceeded the number of Chinese Communist Party members. Also the independence of Falun Gong from the state and the moral and spiritual teachings promoted by the movement made it problematic for the official atheist ideology. One motive also was the suspicion that at that time President Jiang Zemin was motivated by a feeling of personal jealousy about Li Hongzhi’s growing popularity.

On 30 November 1999, President Jiang Zemin gave the Chinese officialdom orders to destroy Falun Gong:  “destroy their reputations, bankrupt them financially, and annihilate them physically.”

The persecution has lasted now for 18 years, and many practitioners have been arrested and illegally imprisoned. While in prison they have been tortured, brainwashed and subjected to forced labor. Worse still, is the most brutal crime of persecution that goes unacknowledged: the organ harvesting of living Falun Gong practitioners. To escape the persecution, many Chinese practitioners live in exile outside of mainland China.