Wang Jie, Gao Lei ja Gao Xinhui Kristiina

Henna Pohjola

Toinen kotimaa – Wang Jie`n, Gao Lei`n ja Gao Xinhui Kristiinan muotokuva, 2017
Lyijykynä ja pastelli paperille
237 x 149 cm

Nimeni on Wang Jie ja tulin Suomeen äitini kanssa vuonna 2002. Olin tuolloin 17-vuotias.
Aloitin harjoittamaan Falun Gongia vuonna 1998. En ole itse kokenut vainoa, mutta kotiinpaluu olisi nyt mahdotonta, enkä voisi elää turvassa.

Kun Falun Gong kiellettiin vuonna 1999, koin tilanteen hämmentäväksi. Media levitti valheita Falun Gongista ja se pelotti minua. Koska olin nähnyt, kuinka Falun Gongin harjoittaminen oli vaikuttanut äitiini ja myös itse olin kokenut harjoituksen positiiviset vaikutukset, en voinut ymmärtää Kiinan kommunistisen puolueen (KKP:n) toimintaa ja pidin tilannetta epätodellisena.

Mieleeni on jäänyt vahva muisto siitä, kuinka ennen vainoa tuhannet Falun Gongin harjoittajat Shanghaissa kerääntyivät meren rannalle tekemään yhdessä harjoitusliikkeitä. Se tuntui silloin mahtavalta. Ikävöin Kiinassa asuvaa isääni, sukua ja ystäviäni. En ole tavannut heitä moneen vuoteen.

Aviomieheni, Gao Lei, on kokenut kommunisti- puolueen painostuksen kouluaikanaan. Hän tuli Suomeen YK:n pakolaisena aimaan kautta vuonna 2009. (Gao Lei’n äiti, Yumei Liu, on koke- nut KKP:n vainon ja myös hänen muotokuva ja vainokertomus löytyvät näyttelystä.) KKP:n vainon vuoksi mieheni perhe ei ole voinut olla yhdessä kymmeneen vuoteen. Myös mieheni ikävöi Kiinassa asuvia sukulaisiaan ja ystäviään.

Tapasimme toisemme Suomessa ja menimme naimisiin vuonna 2014. Tyttäremme syntyi vuonna 2016. Näemme tulevaisuuden Suomessa hyvänä ja valoisana.

In English

Second Homeland – Portrait of Wang Jie, Gao Lei & Gao Xinhui, 2017
Pencil and pastel on paper
237 x 149 cm

My name is Wang Jie and I arrived in Finland with my mother in 2002. I was 17 years of age at the time. I started practicing Falun Gong in 1998. I haven’t experienced the persecution myself, but returning to China would be impossible right now and I wouldn’t be able to live safely over there.

When Falun Gong was banned in 1999 I felt at a loss and confused. Media was spreading lies about Falun Gong and that made me fearful. The fact that I had witnessed the positive improvements in my mother and myself due to the practice of Falun Gong made it di cult for me to understand the way the CCP acted and the situation seemed surreal.

A strong imprint and memory in my mind linger on of thousands of Falun Gong practitioners in Shanghai, gathering by the sea to do the exercises prior to the onset of the persecution. I felt grand and magnificent. I miss my father, relatives and friends who remain in China. I haven’t met them for many years.

My husband, Gao Lei, experienced the pressure by the CCP during the time he was studying. He arrived in Finland under a refugee status granted by the U.N. in 2009. ( e mother of Gao Lei, Yumei Liu, has been persecuted by the CCP and a picture of her along with her persecution story can be found here in the Exhibition). Due to the persecution launched by the CCP, my husband’s family has not been able to re-unite for 10 years. My husband also misses his relatives and friends in China.

My husband and I met in Finland and got married in 2014. We had a daughter in 2016. We foresee a good and bright future in Finland.

第二家园, Dì èr jiā yuán, 王洁,高磊,高新会肖像 ,2017
铅笔和蜡笔画

237 x 149厘米

 

我叫王婕。我跟着我的妈妈在2002年来到芬兰 。那时候我才17岁。

我开始修炼法轮功是在1998年。我自己并没有 经历过迫害,但是目前回到中国是不可能,我 不可能在那里安全的生活。

1999年当法轮功被禁止,我感到失落。媒体传 播的谎言,这让我感到恐惧。事实上由于修炼 法轮功,我亲眼目睹了我母亲和自己积极的变 化。这使我很难以理解中国共产党的做法,不 能相信眼前发生的事情。

在我心中印象很深的是,在迫害以前,上海成 千上万的法轮功修炼者,聚在海边一起炼功。 我感到一种宏伟和壮观。

我想念在中国的父亲,我的亲人和朋友。我已 经好几年没有见过他们。

我的丈夫,高磊,在中国上学期间被学校逼迫 放弃法轮功。他是在2009年接受联合国的营救 以难民的身份来到芬兰。(高磊的母亲,刘玉 梅,曾遭受过中国共产党的迫害。在展览中可 以看到她的照片和她被迫害的故事。)由于中 国共产党的迫害,我丈夫的家人未能团聚已经 10年了。

我的丈夫也非常想念他在中国的亲人和朋友。

我丈夫和我在芬兰相遇并在2014年结婚。在 2016年我们有了女儿。我们期待在芬兰有个美 好光明的未来。

Copyright © Henna Pohjola – All rights reserved.